PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Hoofdaltaar

Hoofdaltaar
Hoofdaltaar
De altaarsteen in het koor heeft oorspronkelijk op een verhoging gestaan. De steen vormde het blad van de tafel en van achter deze altaartafel bediende de priester de mis. De steen is te herkennen aan de kruisjes die erin zijn geslagen bij de wijding van de kerk door de bisschop. Wanneer dat is geweest, weten we niet, net zo min als dit, als regel, van andere kerken bekend is. De wijding van het kerkgebouw was nodig omdat zonder die wijding het gebouw een kapel bleef. In sommige plaatsnamen is het woord 'kapel' gebleven, ondanks het feit dat ook de gebouwen in die plaatsen tot kerk zijn gewijd. De plaatsnaam was toen al zo ingeburgerd, dat het niet meer is gekomen tot verandering. Zo kun je bijvoorbeeld tegenkomen: Capelle en Nieuwerkerk op Duiveland, Looperskapelle en Klaaskinderkerke op Schouwen, nabij Brouwershaven, en Kapelle en 's-Heer Arendskerke op Zuid-Beveland. Capelle aan den IJssel is ook een dergelijk voorbeeld. In alle gevallen is de kapel in deze plaatsen (toch) tot kerk gewijd.

Veel altaarstenen zijn verdwenen of hebben een minder prominente plaats gekregen. Het is een gelukkige omstandigheid dat in Dreischor de steen niet alleen bewaard bleef, maar ook in het koor ligt, de plaats waar deze zich ook oorspronkelijk bevond, zij het op een verhoging. Tot de ceremonie van de kerkwijding behoorde ook dat de bisschop met de punt van zijn staf op de twee diagonale lijnen van as, die van de hoeken van het gebouw werden getrokken en die elkaar kruisten, het Griekse alfabet, alfa tot en met omega, schreef en het Latijnse alfabet, a tot en met z. Gebruikelijk was dat bij de wijding van de kerk deze ook haar naam kreeg. Waarom voor een bepaalde heilige werd gekozen, is echter slechts zelden bekend. Wel werd steeds aan deze heilige vastgehouden. In de traditie van de rooms-katholieke kerk is de wijding een belangrijk element.
lees meer »
 
Jeruzalemvaarders

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D1
Jeruzalemvaarders

Onderstaande zinnen zijn uit een mail van de heer Huib Uil, stadshistoricus van Zierikzee.
"Mooi dat ook een Jeruzalem-bezoeker onder de Reisterse grafstenen is vertegenwoordigd.
Bijzonder is het bovendien dat dit tot dusverre de enige Zeeuwse grafsteen is."

lees meer »
 
Koor

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D2
Koor

De kerk was vroeger ook begraafplaats.
Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hier nog van.
In het koor ligt ook een altaarsteen, herkenbaar aan de 5 kruisjes.
Een aantal Dreischorse grafzerken zijn in kaart gebracht door het MeMO-project.

 
Onderzoek van Universiteit Utrecht

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D3
Onderzoek van Universiteit Utrecht

Half juni 2012 werd de kerk van Dreischor bezocht door Dr Sophie Oosterwijk. In het kader van het MeMO project - OGC - Utrecht University.
"We hadden de kerk in Dreischor al op onze lijst staan. Het bezoek gebeurde uiteindelijk eerder dan gepland doordat het werk in Brouwershaven minder tijd kostte, waardoor er tijd over bleef voor Dreischor. Dat bleek zeer de moeite waard: een prachtige kerk en zeer interessante zerken (naast uiteraard de grafkapel, die voor ons project echter te laat is)."

'Foto: Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).'

Bij fotoalbums | Kerk Dreischor staan de foto's van de zerken die gemaakt zijn door Chris Booms, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

lees meer »
 
Hoe oud is de kerk van Dreischor?

FOTO Chris Booms Evangelistenhoek_008D4
Hoe oud is de kerk van Dreischor?

Zo'n vraag is in het algemeen lastig te beantwoorden. Vermoedelijk werd in de negende en tiende eeuw begonnen met de bouw van kerken op onze eilanden. Aanvankelijk waren die van hout. In de dertiende eeuw verliep de stichting van kerken explosief. Dat lag vooral aan de bevolkingsgroei en de gestegen welvaart. Schouwen telde in het begin van de twaalfde eeuw hooguit drie kerken. Een eeuw later waren dat er op de eilanden ongeveer twintig. Ze waren als kapel begonnen en na de inwijding door de bisschop verheven tot kerk. Al naar gelang de omvang van de plaats en de financiële mogelijkheden werd er gebouwd en verbouwd. De meeste 'oude' kerkgebouwen op Schouwen-Duiveland dateren uit de late 14de tot en met de 16de eeuw. Omdat men aan kerken bleef bouwen en verbouwen zijn als regel geen precieze dateringen op te geven. Dateringen moeten daarom plaatsvinden op basis van gebruikte steensoorten, profileringen, versieringen, stijlen enz. Hoe ingewikkeld het is, laat de kerk van Dreischor zien. De start van de bouw van de kerk in zijn huidige vorm zal op minstens de 14de eeuw moeten worden gedateerd en wellicht nog vroeger.

Buitenkant koor

lees meer »
 
 
 

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00
PKN-protocol erediensten  meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
PKN-protocol erediensten  meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.